Pokazna vatrogasna vježba

Dana 20. 05. 2016. godine s početkom u 08,10 sati održana je javna pokazna vatrogasna vježba pod nazivom „Škola 2016“. Vježba je održana u Semeljcima u i na zgradi osnovne škole, a sudjelovali su vatrogasci naše zajednice i to iz DVD-a Kešinci sa 10 članova, DVD-a Semeljci sa 4 člana i DVD-a Vrbica sa 5 članova, kao i gosti iz DVD-a Đakovo sa 10 članova.

Prikazanom vježbom učenicima i zaposlenicima škole, načelniku općine Grgi Lončareviću kao i prisutnim mještanima prikazana je vježba gašenja unutrašnjosti škole, točnije kuhinje, kao i spašavanje zarobljenih učenika, te djelatnika škole na prvom katu i to pomoću zračnog jastuka, iskakanjem u isti.

Ovom vježbom prikazana je uvježbanost vatrogasaca na području Općine Semeljci i spremnost za svaku vrstu intervencija i možebitnih katastrofa.

Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u vježbi, a posebno vatrogascima iz DVD-a Đakovo koji su pridonijeli atraktivnosti vježbe upotrebom zračnog jastuka. 

 

Uz vatrogasni pozdrav, 

VATRU GASI - BRATA SPASI

 

Tajnik VZO Semeljci

Boris Sarka

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr