Obavijest o prijavi štete za elementarne nepogode

OBAVIJEST

 

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa područja Općine Semeljci da dođu prijaviti ŠTETU od

ELEMENTARNE NEPOGODE

nastale djelovanje nepovoljnih vremenskih uvjeta

OLUJNI VJETAR PRAĆEN TUČOM I VELIKA KOLIČINA OBORINA

 

Prijave se vrše za sve ratarske, voćarske, povrtne, vinogradarske kulture i industrijsko bilje.

 

Potrebna dokumentacija:

-FOTO-KOPIJA prijave za poticaj (pregled katastarskih čestica sa zasijanim površinama koje se predaju AGENCIJI) – ZBROJENE  po kulturama

-za kulture koje nisu u sustavu poticaja – FOTO-KOPIJA posjedovnog lista, ugovara o zakupu ili ugovora o zajedničkoj proizvodnji, OIB, foto-kopija žiro-računa.

Prijave će se vršiti u vremenu od 11.07.2016. do 22.7.2016. godine od 8.00-14.00 sati u prostorijama Općine Semeljci, Kolodvorska 2.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr