Obavijest o prijavi štete za elementarne nepogode

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa podrućja Općine Semeljci da dođu prijaviti ŠTETU od

ELEMENTARNE NEPOGODE

nastale djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta

VELIKA KOLIČINA OBORINA I POPLAVA

 

Prijave se vrše za ratarsku kulturu - SUNCOKRET.

Potrebna dokumentacija:

- FOTO-KOPIJA prijave za poticaj (pregled katastarskih čestica sa zasijanim površinama koje se predaju u AGENCIJI) - ZBROJENE po kulturama

- za kulture koje nisu u sustavu poticaja - FOTO-KOPIJA posjedovnog lista, ugovora o zakupu ili ugovora o zajedničkoj proizvodnji, OIB, FOTO-KOPIJA žiro-računa.

 

Prijave će se vršiti u vremenu od 01.08.2016. do 10.08.2016. godine od 8.00-14.00 sati u prostorijama Općine Semeljci, Kolodvorska 2.

 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr