Blagdanska čestitka

Neka nadolazeći božićni blagdani donesu mir, sreću, zdravlje i veselje

u vaše domove, neka Isusovo rođenje bude svjetlo i nadaVaše budućnosti,

 a nova godina neka donese puno poslovnoga uspjeha

 i zadovoljstva u radu,

žele vam članovi Općinskog vijeća, uposlenici Općine,

zamjenik načelnika i načelnik Općine Semeljci.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr