Obavijest građanima

Poštovani,

Prije nešto više od godinu dana uveli smo sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na način da se isti razvrstava na kućnom pragu, za koju namjenu smo vam podijelili četiri vrste kanti. Kroz brošure koje smo vam dostavili uputili smo vas u slijedeće:

-          Koji otpad ide u koju kantu

-          Raspored odvoza otpada po danima i vrstama otpada

Zbrinjavanje svih vrsta otpada jedan je od značajnijih i prioritetnijih projekata Republike Hrvatske, ali i jedan od uvjeta Europske unije kojom se obvezuje Republiku Hrvatsku, pa tako i svaku od lokalnih uprava na svojem području.

U proteklih godinu dana od uvođenja sustava razvrstavanja otpada na kućnom pragu pokušavamo kroz zajedničku suradnju, upozoravanja i preporuke doći do najboljeg rezultata zbrinjavanja otpada, koji neće ugroziti okoliš, neće dovesti do poskupljenja cijene odvoza, a nama koji otpad zbrinjavamo neće povećati obim posla. Međutim, uz sve napore u ovom periodu koji je određen kao vrijeme prilagodbe, nismo uspjeli urazumiti i na suradnju privoljeti jedan dio naših sugrađana. Zbog njihove nebrige i nemara u postupku odvoza otpada susrećemo se sa slijedećim problemima:

-          U kanti koja je namijenjena za određenu vrstu otpada nalazi se i drugih vrsta otpada što je neprihvatljivo jer taj otpad odvozimo direktno prerađivaču te vrste otpada i u slučaju da u prikupljenom otpadu ( papir, plastika ili biorazgradivi otpad ) ima neke druge vrste otpada isti nam se vraća nazad.

-          Taj povrat ili pregledavanje svake kante kod njezinog istovara u kamion od strane djelatnika KD Junakovci uveliko poskupljuje prikupljanje otpada, zbog kojega ćemo biti primorani  poskupiti cijenu odvoza na teret građana.

-          Djelatnici KD Junakovci će dobiti nalog da svaku kantu u kojoj nije odložen samo onaj otpad za koji je kanta namijenjena ili  ukoliko u zelenoj kanti koja je predviđena za „ Ostali otpad „ pronađu prilikom sakupljanja u kamion bilo koju vrstu drugoga otpada, istu  vrate vlasniku.

Općina Semeljci naložit će djelatnicima KD Junakovci da evidentiraju  građane  kojima se kante vraćaju zbog nesavjesnog razvrstavanja otpada, a kojima će biti odmah značajno  povećana cijena odvoza otpada.

Moramo vas upoznati sa činjenicom da Općina Semeljci već dvadeset godina nije povećala cijenu odvoz komunalnog otpada niti visinu komunalne naknade, unatoč povećanom obimu posla prilikom uvođenja razvrstavanja otpada na kućnom pragu. Obaveza RH pa tako i naše lokalne samouprave je kvalitetno zbrinjavanje otpada kojemu težimo i zbog toga vas sve skupa pozivamo na suradnju i odgovorno ponašanje, jer sve drugo će nas dovesti do sustava kažnjavanja i sankcioniranja, što ćemo u konačnici platiti svaki pojedinačno ili svi zajedno  iz naših proračunskih sredstava.

Načelnik                                                                                                                                          

Grga Lončarević

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr