Vježbom do zdravlja

Kako Općina Semeljci sustavno prati potrebe svojih mještana i na neki način osluškuje želje mladih, tako smo izradom projekta „Street work out“ teretane, u suradnji sa Osječko-baranjskom županijom uspjeli i ostvariti taj projekt.

Novih sedam sprava za vježbanje postavljeno je na području poligona, iza osnovne škole. Poligon je još uvijek u funkciji, a sprave su smještene na „otocima“.

Uz cjelokupnu rekreacijsku ponudu, koja se nalazi iza osnovne škole, uz ovu vanjsku teretanu stvorili smo jedan sportski kompleks sa željom za poticanje sportskog duha i važnost tjelovježbe.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr