Očitovanje Općine Semeljci na odgovor Povjerenstva za odabir projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

Odgovor Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU o razlozima odbijanja projekata Općine Semeljci:

 

Predmet: Program održivog razvoja lokalne zajednice 2017.

-          odgovor na upit Općine Semeljci

 

Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine broj 147/14) stekle status potpomognutog područja.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. objavljen je 24. siječnja 2017. Do roka za predaju zahtjeva, zaprimljeno je ukupno 390 zahtjeva. Nakon provedenog postupka otvaranja i administrativne provjere 378 projektnih prijedloga je upućeno u postupak vrednovanja i odabira za sufinanciranje u 2017. godini. Vrednovanje projektnih prijedloga obavljeno je u skladu s postupkom utvrđenim u Smjernicama za podnositelje zahtjeva te je svaki podnositelj zahtjeva mogao, prije samog podnošenja zahtjeva, procijeniti koliki broj bodova njegov zahtjev može ostvariti obzirom na prostorno gospodarsku određenost, financijsku i operativnu sposobnost podnositelja, opravdanost, održivost i isplativost samog projektnog prijedloga.

Povjerenstvo za odabir projekata je prilikom predlaganja projekata za sufinanciranje vodilo računa u kojoj mjeri pojedini projektni prijedlog slijedi prioritete županijske razvojne strategije na određenom području, smatra li se važnim doprinosom razvoju i održivosti lokalne zajednice, uvažava li potrebe različitih ciljnih skupina te ima li utjecaja na širu lokalnu zajednicu. U skladu s ukupno raspoloživa sredstva Programa i alociranim sredstvima po županijama Povjerenstvo je  predložilo za sufinanciranje najviše bodovane projektne prijedloge po pojedinoj županiji.

S područja Osječko-baranjske županije zaprimljeno je 57 zahtjeva za sufinanciranje od čega tri zahtjev nisu zadovoljila administrativnu provjeru. Ukupan iznos zatraženog sufinanciranja podnositelja s područja Županije iznosi 30,8 milijuna kuna što je cca pet puta veći iznos od raspoloživih sredstava Programa za Osječko-baranjsku županiju. Povjerenstvo je stoga za sufinanciranje odabralo 28 najviše bodovanih projektnih prijedloga, a svi ostali projektni prijedlozi  nalaze na Rezervnoj listi projekta koja će biti polazna osnova za daljnje sukcesivno donošenje odluka o odabiru u slučaju da se neki od projekata odabranih u prvom krugu odabira neće moći realizirati ili se nakon postupaka javne nabave postignu uštede te ukoliko se osiguraju dodatna sredstva za Program.

Kako je u Smjernicama za podnositelje utvrđeno da će se u sukcesivnom odabiru primjenjivati i dodatni kriterij gotovosti projekta, odnosno prednost će imati projekti koje su podnositelji već započeli vlastitim sredstvima i nalaze se u fazi provedbe koja jamči završetak radova i stavljanje objekta u funkciju do roka za provedbu Programa,  stoga predlažemo da ostanete u kontaktu s Ministarstvom i da nas izvijestite ukoliko započnete projekt.

POVJERENSTVO ZA ODABIR PROJEKATA

 

 

Očitovanje Općine Semeljci na odgovor Povjerenstva za odabir projekata

 

Odgovor na upit Općine Semeljci za razloge zbog kojih nismo dobili sredstva za sufinanciranje projekata održivog razvoja lokalne zajednice je samo formalan iz obaveze odgovora na prigovor, a nikako činjenica i objašnjenje razloga ne prihvaćanja naših projekata.

Općina Semeljci je na ovaj javni poziv do 24. siječnja 2017. godine prijavila dva projekta: uređenje zgrade Općine energetski učinkovitom stolarijom i fasadom zgrade i salu za svatove sa Vatrogasnim spremištem u Koritni za energetski učinkovitu stolariju i fasadu zgrade. Za tu potrebu izrađeni su projekti, troškovnici, priloženi Energetski certifikati koji dokazuju potrebu ovakvog zahvata i dokazi o velikoj potrošnji energenata zbog gotovo nikakve izolacije ovih objekata.

Nakon predaje dokumentacije na Javni poziv dobili smo izvješće o Administrativnoj provjeri prijavljenih projekata, gdje naša prijava zadovoljava sve uvjete. Nakon toga 27. ožujka primamo listu prihvaćenih projekata, gdje naše Općine jedine iz našeg okruženja nema, bez objašnjenja i prikaza bodovanja projekata. Na tu Odluku uputili smo isti dan Prigovor i dobili odgovor 05. travnja 2017.

Nemamo ništa protiv što je bilo koja općina dobila sredstva za financiranje svojih projekata, bez obzira o kakvim se projektima radi, koliko za njih imaju osiguranih vlastitih sredstava, koliko njihovi projekti doprinose održivom razvoju lokalne zajednice i koliko se uklapaju u Strategiju naše Županije, ali imamo protiv zbog toga što naša Općina nije dobila sredstva za projekte koji sa usporedbom na odobrene ostalim lokalnim samoupravama u našem okruženju, imaju sigurno veću težinu.

No poznato nam je i to da su odluke o prihvaćanju ili ne prihvaćanju  pojedinih projekta donošene u Središnjici vladajuće stranke, uz provjeru i potporu regionalnih i lokalnih povjerenika, koji su očito prednost davali lokalnim samoupravama čiji čelnici su prešli iz političke opcije koja ih je na prošlim Lokalnim izborima izabrala u političku opciju koja je sada na vlasti. Takvi kriteriji su nam već dobro poznati i sa njima smo se borili na županijskoj razini, no očito je da nikakvom promjenom na vlasti ne dolazimo do promjene u pogodovanju, podmićivanju, nelojalnoj i neregularnoj konkurenciji, vrednovanju podobnosti a ne kvalitete.

Očitovanje je upućeno mojim sugrađanima, mještanima naših sela, svima onima koji očekuju kvalitetno uređenje svojih objekata, koje na žalost zbog neprincipijelnosti, nesamostalnosti i nedosljednosti Povjerenstva za odabir projekata, a najviše Ministarstva koje je na startu svoga mandata pokazalo kako će vrednovati naš trud i zalaganje.

Načelnik, Grga Lončarević 

 

 

 

 

 

 

 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr