4. USKRSNO JAHANJE

Imamo čast pozvati vas na 4. Uskrsno jahanje koje će se održati 17.4.2017. godine (Uskrsni ponedjeljak) u Koritni.

 

Raspored:

14:00 sati - doček sudionika i gostiju uz molitvu

14:30 -17:00 sati Mimohod konjanika, zaprežnih kola i gostiju ulicama Koritne

17:00 sati - domjenak za sve učesnike i goste

 

Organizatori:

NK "Sloga" Koritna

KUD "Vesela šokadija" Koritna

Lovačko društvo "Zec" - lovna grupa Koritna

DVD Koritna

Udruga mladih "Krug" Koritna

ŠRU "Grgeč" Koritna

Mjesni odor Koritna

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr