DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT

ŠTO JE RURALNI PARLAMENT?

Na ruralnom parlamentu stanovnici ruralnih područja imaju priliku utjecati na politiku i provedbu ruralnog razvoja te jačati veze i partnerstva.
 
Posljednjih četvrt stoljeća jača spoznaja o tome da uspjeh ruralnog razvoja u velikoj mjeri ovisi o izravnoj uključenosti stanovnika ruralnih područja. Ruralne zajednice i njihovi članovi nisu samo primatelji vladinih potpora, već trebaju postati aktivni sudionici u procesima osmišljavanja, određivanja i provedbe politike ruralnog razvoja na svom području.

Predstavnici lokalnih zajednica iz ruralnih prostora u desetak europskih zemalja koriste ruralne parlamente da ojačaju svoj glas i utjecaj na donošenje odluka koje izravno utječu na njihov život. Ruralni parlamenti (RP) su redovita godišnja ili dvogodišnja događanja u nizu europskih zemalja: Švedska je organizirala prvi ruralni parlament još 1989. godine, Estonija 1996. godine. Posljednjih su godina ruralne parlamente organizirale Slovenija, Latvija i Škotska a od 2013. godine održava se i bijenalni Europski ruralni parlament.

Ruralni parlamenti nisu institucije niti organizacijske strukture. Ruralni parlamenti predstavljaju nacionalna događanja u trajanju od jednog do nekoliko dana, dobro su zastupljeni u javnim medijima te time predstavljaju ujedinjeni glas ruralnih pitanja kao relevantnog društvenog čimbenika.

Tema Drugog hrvatskog ruralnog parlamenta je pitanje suradnje kao preduvjeta cjelovitog razvoja. Pod suradnjom se misli na suradnju dionika ruralne zajednice, suradnju s javnom upravom, s gospodarskim sektorom, interdisciplinarnu suradnju osobito sa istraživačkom i znanstvenom zajednicom te suradnju na prijenosu iskustava i učenje na primjerima dobre prakse.radnju na prijenosu iskustava i učenje na primjerima dobre prakse.
 
Drugi hrvatski ruralni parlament se održava u Svetom Martinu na Muri od 20. - 22. travnja gdje sudjeluje LAG Strossmayer koji predstavlja i našu općinu. 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr