Potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

U travnju je Općina Semeljci potpisala dva ugovora s Osječko-baranjskom županijom.

Županija je dodijelila 50.000,00 kuna za saniranje otresnica koje izlaze na nerazvrstane ceste na području katastarskih općina Semeljci, Kešinci, Mrzović, Vrbica i Koritna, u svrhu poboljšanja ruralne infrastrukture i poboljšanja komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora na području općine.

Drugi ugovor se odnosi na sufinanciranje unutarnjeg opremanja vatrogasnog doma u Mrzoviću, a dodijeljeni iznos je 3.000,00 kuna.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr