30. SMOTRA FOLKLORA ĐAKOVŠTINE

U organizaciji Saveza kulturno-umjetničkih društava Grada Đakova i Saveza kulturno-umjetničkih društava Đakovštine 7. svibnja održana je kvalifikacijska smotra folklora gdje je sudjelovalo 17 društava s područja Đakovštine.

KUD-ovi su imali 8 minuta za predstavljanje. S našeg područja sudjelovali su KUD „Lipa“ Semeljci i KUD „Vesela šokadija“ Koritna. KUD „Lipa“ predstavio se s običajem semeljačkih kralja (kojeg je istražila prva školovana etnologinja prof. Zdenka Lehner, a običaj je oživljen nakon 96 godina). KUD „Vesela šokadija“ predstavio se as Šetanim kolom, Haj na lijevo, Kaži mi kaži, Lolo moja ranče i bećarcem. Komisija se sastojala od četiri člana, a to su bili Zdravko Drenjančević, Tomislav Radičević, Tvrtko Zebec i Branka Uzelac. Nakon zabilješki došlo je do 7 društava koji se predlažu folklornom odboru za konačnu odluku kako bi se odlučilo koja će društva nasupiti u nedjelju na Đakovačkim vezovima na pozornici u parku. Predložena su kulturno umjetnička društva:  „Lipa“, Semeljci, „Vesela šokadija“ Koritna, „Sklad“ Đakovo, „Šokadija“ Budrovci, „Slavonija“ Đurđanci, „Vesela šokadija“ Lapovci i „Kondrićani“ iz Kondrića. Ostala društva koja su sudjelovala na smotri imaju pravo sudjelovanja u subotnjem programu. KUD „Lipa“ je ocijenjen kao najizvorniji od svih društava te je predložen za nastup na Državnoj smotri folklora koju organizira Hrvatski sabor kulture.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr