Obavijest o ostvarivanju prava na pomoć za ogrijev

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini („Županijski glasnik" broj 3/17) utvrđeno je da pomoć za ogrjev ostvaruju korisnici stalne pomoći.

Korisnici stalne pomoći dužni su u Jedinstveni Upravni odjel Općine Semeljci, Kolodvorska 2, donijeti:

- presliku rješenja Centra za socijalnu skrb

- presliku osobne iskaznice

- osobni identifikacijski broj.

Zahtjevi se podnose radnim danom od 19.06.2017. godine.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr