Poziv učenicima srednjih škola

Pozivamo sve učenike srednjih škola koji stanuju u mjestu školovanja u đačkim domovima da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Semeljci osobno ili na telefon Općine na broj 856-310 radi sufinanciranja dijela troškova stanovanja.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr