OBAVIJEST

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa područja Općine Semeljci da dođu prijaviti ŠTETU od

 

ELEMENTARNE NEPOGODE

 nastale djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta

DUGOTRAJNA SUŠA

 

Prijave se vrše za sve poljoprivredne i  voćarske kulture, za skupine dobara: obrtna sredstva i dugogodišnje nasade.

Za voćarske kulture prijave se zaprimaju samo za površine upisane u sustavu poticaja kao voćnjaci (npr. šljive, jabuke i sl.).                                           

Potrebna dokumentacija:

  • FOTO-KOPIJA prijave za poticaj (pregled katastarskih čestica sa zasijanim površinama koje se predaju u AGENCIJI) - ZBROJENE po kulturama
  • za kulture koje nisu u sustavu poticaja - FOTO-KOPIJA posjedovnog  lista, ugovora o zakupu ili ugovora o zajedničkoj proizvodnji, OIB, FOTO-KOPIJA žiro-računa.

 

Prijave će se vršiti u vremenu od 20.09.2017. do 03.10.2017. godine od 8.00-14.00 sati u prostorijama Općine Semeljci, Kolodvorska 2.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr