Poziv

Pozivamo vas

na

gospodarsko - stručni skup i 

svečano proglašenje rezultata

XIII. edukacijskog natjecanja u kvaliteti voćnih rakija i likera

 

24. studenog 2017. godine (petak) u 10,00 sati

 

u Općini Semeljci

Kolodvorska 2, Semeljci

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr