Javno otvaranje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Semeljci

Javno otvaranje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Semeljci raspisanog dana 22.02.2018. godine,a koje se odnosi na k.č.br. 380/3 u k.o. Šodolovci održati će se dana 09. ožujka 2018. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Semeljci, Kolodvorska 2.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr