Poziv na Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Semeljci za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 9/13 i 73/17) i članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), Općina Semeljci dana 7. ožujka 2018. godine objavljuje Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Semeljci za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

Savjetovanje traje od 7. ožujka 2018. godine do 6. travnja 2018. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 6. travnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i pritužbe na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Semeljci za razdoblje od 2018. do 2023 godine, s obrazloženjem na propisanom obrascu putem pošte ili osobno na adresu Općine Semeljci, Kolodvorska 2, 31 402 Semeljci, putem fax-a 031/856-197, ili putem elektroničke pošte: opcina.semeljci@os.t-com.hr.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Semeljci, kao i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Semeljci za razdoblje od 2018. do 2023. godine nalazi se pod rubrikom dokumenti → razno.

Nakon provedenog savjetovanja izraditi će se izvješće o provedenom savjetovanju, koje će biti javno dostupno.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr