Obavijest

Općina Semeljci traži Stručnog suradnika (prioritetno s područja općine Semeljci) sa završenim Poljoprivrednim fakultetom - agronom.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti u prostorijama Općine Semeljci, Kolodvorska 2,

31 402 Semeljci, te na telefon: 031/856-310.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr