OBAVIJEST ZA JAVNOST

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SEMELJCI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 350-02/18-01/01

URBROJ: 2121/07-2/18-967

Semeljci, 10. svibnja 2018. godine

 

Sukladno članku 88. stavku 1. i članku 113. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članku 58. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 2/13 i 1/18), Općinski načelnik Općine Semeljci, kao nositelj izrade objavljuje

 

OBAVIJEST ZA JAVNOST

 

o izradi Izmjena i dopuna URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

„GOSPODARSKE ZONE 2“ SEMELJCI

 

 

Temeljem članka 86. stavka 1. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 35. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 2/13 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Semeljci na 9. Sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GOSPODARSKE ZONE 2“ SEMELJCI („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 4/18). Razlozi Izmjena i dopuna navedeni su u članku 3. Odluke o izradi Izmjena i dopuna URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GOSPODARSKE ZONE 2“ SEMELJCI.

Detaljnije obavijesti o tijeku postupka izrade mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Semeljci, Kolodvorska 2, Semeljci, telefon 031/856-310.

 

                                                                                                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                              Grga Lončarević

 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr