Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Temeljem članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18.), načelnik Općine Semeljci dana 17.05.2018. godine objavljuje

  

 

OBAVIJEST

o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

za Općinu Semeljci

                       

I. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Semeljci (u daljnjem tekstu: Program) izložen je na javni uvid u zgradi Općine Semeljci, Kolodvorska 2, u trajanju od 18. svibnja 2018. godine do 02. lipnja 2018. godine, svakog radnog dana u trajanju od 07:30 do 15:30 sati. Dok će se javna prezentacija Programa održati u četvrtak 24. svibnja 2018. godine sa početkom u 10:00 sati.

II. Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa. O svim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Semeljci u roku od 30 dana.

III. Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Semeljci moraju biti čitko napisani, uz ime i prezime, adresu podnositelja, te se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Semeljci, Kolodvorska 2, Semeljci. Prigovori na prijedlog Programa primaju se zaključno sa 04. lipnjem 2018. godine do 10:00 sati bez obzira na oblik dostave.

 

KLASA: 320-01/18-01/01

URBROJ:2121/07-02/18-1006

Semeljci, 17. 05. 2018. godine

                                                                      

                                   

                                                                                                           Općinski načelnik

                                                                                                                 Grga Lončarević

Napomena: Program sa pratećim prilozima nalazi se u rubrici Dokumenti/Razno.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr