Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Semeljci

Zakonom zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17.), člankom 51. stavkom 5. propisano je da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Slijedom navedenih odredbi Općina Semeljci izradila je Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Semeljci, koji se stavlja na savjetovanje s javnošću. S obzirom na zakonom uvjetovanog roka obveze donošenja predmetnog akta, savjetovanje će se provesti u razdoblju kraćem od 30 dana.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da u razdoblju od 28. lipnja 2018. godine do 18. srpnja 2018. godine dostave svoje komentare na Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Semeljci, putem OBRASCA za savjetovanja na e-mail: procelnik@semeljci.hr

Po završetku savjetovanja, svi pristigli komentari bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Semeljci, ukoliko ne želite da Vaš komentar bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca. Nakon provedenog savjetovanja izraditi će se izvješće o provedenom savjetovanju, koje će biti javno dostupno.

Nacrt Odluke, kao i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću nalazi se pod rubrikom dokumenti → razno.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr