Župan Anušić na radnom sastanku u Semeljcima

Župan Osječko – baranjske županije Ivan Anušić posjetio je Općinu Semeljci u utorak 10. srpnja 2018. godine. Izvješće o realizaciji projekata Općine Semeljci u 2017. i 2018. godini predstavio je načelnik Grga Lončarević, a projekte Osječko – baranjske županije na području Općine Semeljci u proteklim godinama te plan gradnje u 2018. godini (županijske i lokalne ceste, školski objekti i drugo) predstavio je župan Ivan Anušić.

Sastanku su također prisustvovali zamjenik župana Petar Lagator i pročelnici Upravnih odjela Osječko – baranjske županije.

Na dvosatnom sastanku razgovaralo se o dugoročnim projektima Općine te onima za ovu godinu: kanalizacija, izgradnja dječjeg vrtića, sanacija bazena, školskih igrališta i poligona u Semeljcima, izgradnja ceste do odlagališta komunalnog otpada „Ada“ u Koritni, sanacija nogostupa, energetska obnova zgrada u Kešincima i Koritni, rekonstrukcija niskonaponske mreže i izgradnja štedne eko rasvjete u naseljima te ostali projekti.

Načelnik je istaknuo projekte na kojima se radilo više od proteklih godinu dana, a koji uključuju park u Vrbici, formiranje parkirališta u Mrzoviću, igralište u dvorištu škole u Kešincima, energetsku obnovu zgrade Općine, projektiranja; obnova zgrade Duge, KUD-a Lipa i drugo. Što se tiče ulaganja u školske infrasturkture i program, načelnik Lončarević istaknuo je projekt rekonstrukcije igrališta i poligona u Semeljcima, školska igrališta u Kešincima, Koritni, Vrbici i Mrzoviću, sufinanciranje prijevoza, prehrane, stipendije te školskih udžbenika. Istaknuo je i rad na cestama koji uključuje i prometnu signalizaciju. Načelnik je ukazao i na probleme kašnjenja nekih glavnih projekata poput kanalizacije, te probleme oko dobivanja velikih projekata, ukazujući na nezadovoljstvo rezultatima natječaja. Ukazao je i na ostale probleme vezane uz izmjenu katastra Mrzović i Vrbica od strane DGU, te na nedorečenost Zakona.

Razgovaralo se i o zajedničkim projektima Općine i Županije: geodetske izmjere, uređenje kanala, raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, prijevoz učenika, školska prehrana te o stanju prostorno – planske dokumentacije kao i ostalim programima (Prostorni plan, Plan gospodarenja otpadom i dr.).

Sastanak je završio konstruktivnim zaključcima i nastavkom dobre suradnje, nakon čega je upriličen domjenak za sve prisutne.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr