Besplatni udžbenici za sve osnovnoškolce

Općinsko vijeće Općine Semeljci na svojoj 11. sjednici održanoj 28. lipnja 2018. godine donijelo je Odluku o financiranju nabave udžbenika, radnih bilježnica i likovnih mapa za sve učenike koji pohađaju Osnovnu školu i Područne škole Josipa Kozarca, kao i učenike iz naselja Vrbica koji pohađaju Osnovnu školu Stjepana Cvrkovića u Starim Mikanovcima. Sredstva za financiranje nabave udžbenika osigurana su u Proračunu Općine Semeljci.

Nabavljeni udžbenici daju se u vlasništvo Osnovnoj školi Josipa Kozarca, koja iste ustupa učenicima na korištenje tijekom trajanja školske godine, a po završetku školske godine učenici su ih dužni vratiti školi.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr