Održan radni sastanak u vezi projekta izgradnje kanalizacijske mreže na području Općine Semeljci

U prostorijama Općine Semeljci 30. kolovoza 2018. godine održan je radni sastanak u vezi projekta Aglomeracije Semeljci. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Hrvatskih voda Goran Milaković i Vedrana Bikić, predstavnica Ministarstva zaštite okoliša i energetike Valentina Šimičić, direktor i predstavnici Đakovačkog vodovoda, predstavnik projektanta Hidroing d.o.o. te načelnik Općine Semeljci.

Vrijednost projekta Aglomeracija Semeljci iznosi 159.864.540,00 kuna, od čega udio EU fondova iznosi 70,61%, udio RH 12,74%, udio Hrvatskih voda 12,74%, udio Općine Semeljci 3,17% i Đakovačkog vodovoda 0,74%.

Svi sudionici sastanka upoznati su sa planom provedbe projekta, kao i s problemima rješavanja imovinsko-pravnih poslova koji su u tijeku. Početak provedbe javne nabave planira se početkom slijedeće godine.

Danijela Ljubas

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr