Posjet direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Općinu Semeljci 12. strudenog 2018.godine posjetio je Dubravko Ponoš, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Direktor je posjetio odlagalište otpada „Ada“ u Koritni te prostorije Općine Semeljci, gdje se sastao s predstavnicima općine i komunalnog poduzeća „Junakovci“. Na sastanku se raspravljalo o budućim projektima i problemu zbrinjavanja otpada na području općine Semeljci i cijele Osječko-baranjske županije. Direktor je pohvalio kvalitetu rada Općine i komunalnog poduzeća u segmentu zbrinjavanja otpada, budući da je općina Semeljci šesta u Republici Hrvatskoj po odvajanju otpada.

Fond je do sada financirao našu općinu s oko 7.000.000,00 kuna kroz razne projekte od kojih ističemo nabavu zelenih, žutih, smeđih i plavih kanti i kontejnera, izgradnju javne rasvjete i NN mreže, sanaciju zatvorenog odlagališta u Semeljcima i aktivnog odlagališta u Koritni.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr