Potpore Osječko – baranjske županije

U prosincu je Općina Semeljci potpisala dva ugovora o dodjeli potpora iz Osječko – baranjske županije.

Ugovorom je Županija dodijelila Općini potporu u iznosu od 23.750,00 kuna odobrenih iz Proračuna OBŽ za 2018. godinu za Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja “Gospodarske zone 2” Semeljci. Drugim je Ugovorom Županija dodijelila Općini potporu u iznosu od 3.000,00 kuna odobrenih iz Proračuna OBŽ za pokriće opravdanih troškova organizacije Božićnog sajma koji je održan 15. prosinca 2018. godine.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr