Obrazac za prikupljanje projektnih ideja

Općina Semeljci je pristupila izradi strateškog dokumenta razvoja turizma te pozivam predstavnike zainteresirane javnosti da nam dostave popunjeni Obrazac za prikupljanje projekta/projektnih ideja za izradu strateškog dokumenta razvoja turizma do 25. veljače 2019. godine

 

Obrazac je dostupan u rubrici Dokumenti/Razno.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr