OPĆE INFORMACIJE

 

Općina Semeljci

Kolodvorska 2
31402 Semeljci
 
tel: +385 31 856 310
fax: +385 31 856 197 
 
Radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 7:30 do 15:30 sati
 
Dnevni odmor
ponedjeljak - petak od 10:30 do 11:00 sati

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr