UPITI MEDIJA

 

Kontakt za upite medija:

 

Zrinka Nakić Benc, dipl. oec

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVENE I FINANCIJSKE POSLOVE 


natjecaj@semeljci.hr

tel: +385 31 856 310

fax: +385 31 856 197 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr