7. Dugine igre

Obavještavamo Vas da će se 7. Dugine igre koje će se održati u srijedu 4. svibnja 2016. godine u nastavno – sportskoj dvorani Osnovne škole Josipa Kozraca u Semeljcima prema sljedećem rasporedu:

16.00 – 16:30              Dolazak gostiju

16:30 – 17:00              Pozdravna riječ domaćina i molitva

17:00 – 19:00              Natjecanje – pikado, košarka i kuglanje

19:00 - 22:00              Podjela priznanja i zahvalnica, večera i zabava

Sudjeluju četiri udruge:

  1. Udruga Neven Đakovo
  2. Vjera i svjetlo Đakovo
  3. Vjera i svjetlo Ivankovo
  4. Udruga Duga Semeljci

Predsjednica Udruge: Marija Ćaleta

 


UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INVALIDITETOM

«DUGA» OPĆINE SEMELJCI

31 402 Semeljci, Kolodvorska 2

031/856-104, 099/500-6341

 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr