Obavijest o održavanju vatrogasne vježbe

 

Obavještavamo stanovnike Općine Semeljci da će se u petak 20. svibnja 2016. godine s početkom u 8:00 sati u Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Semeljcima održati vježbe gašenja požara i evakuacija školske djece.

 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr