NATJEČAJI

  • ZA UDRUGE
  • ZA GRAĐANE
  • ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA
  • ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

 

NATJEČAJI ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE


Read More

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr