Objavljeni 2. i 3. LAG Natječaj

LAG ,,Strossmayer'' je objavio 2. i 3. LAG Natječaj.

2. LAG Natječaj za TO 2.2.1. ,,Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo''  kao i informacije o radionicama za isti se nalaze na linku: 
 
 
3. LAG Natječaj za to 1.1.4. ,,Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava'' (sukladan 6.3.1. iz PRR) kao i informacije o radionicama za isti se nalaze na linku:  
 
 

 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr