VAŽNI BROJEVI

Dom zdravlja

Kolodvorska 2, Semeljci

Božana Kalamut, dr.med.spec.obit.med.
(radno vrijeme: parnim datumima prije podne, neparnim poslije podne)
tel. +385 (31) 856 047
 
Lidija Rukavina, dr.med.spec.obit.med.
(radno vrijeme: parnim datumima poslije podne, neparnim prije podne)
tel. +385 (31) 864 048
 
 
Zubna ambulanta
Kolodvorska 2, Semeljci
 
Anđelina Grubeša, dr.med.dent.  
tel. +385 (31) 856 042
 
 
Ljekarna Semeljci
Kolodvorska 2, Semeljci
(radno vrijeme: utorak, četvrtak i petak 8:00-15:00, ponedjeljak i srijeda 12:00-20:00)
tel. +385 (31) 856 581
 
 
Dežurna ambulanta Đakovo
radi subotom od 15 do 20 i nedjeljom od 8 do 14 sati (centralna zgrada-prizemlje)
tel. +385 (31) 815 099
 
 
Hitna Đakovo
tel. +385 (31) 815 108
 
Klinički bolnički centar Osijek - centrala
tel. +385 (31) 511 511
 
 
Hrvatska pošta
Kolodvorska bb, Semeljci
(radno vrijeme: ponedjeljak 8:00-17:00, utorak, srijeda, četvrtak i petak 8:00-14:00)
tel. +385 (31) 856 018
 
 
Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci
Školska 21, Semeljci
tel. +385 (31) 856 840
 
Područna škola Forkuševci
tel. +385 (31) 835 266
 
Područna škola Mrzović
tel. +385 (31) 860 098
 
Područna škola Kešinci
tel. +385 (31) 856 862
 
Područna škola Koritna
tel. +385 (31) 855 263
 
Područna škola Vrbica
tel. +385 (31) 860 098
 
Područna škola Vučevci
tel. +385 (31) 835-257
 
 
Župni ured Semeljci 
Vladimira Nazora 80, Semeljci
tel. +385 (31) 856 011
 
 
Župni ured Vrbica
Kešinačka 2, Vrbica
tel. +385 (31) 869 003
 

HITNI BROJEVI

92 - POLICIJA

93 - VATROGASCI

94 - HITNA POMOĆ

112 - DRŽAVNA UPRAVA ZA SPAŠAVANJE


PRIJEVOZ - AUTOBUSNI KOLODVOR ĐAKOVO

Splitska bb

Tel: 060 302 030

 

ŽELJEZNIČKA STANICA

Park Pobjede 3

Info: 060 333 444

Kolodvor: +385 (31) 811 360

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr