Nova komunalna oprema u općini!

Općina Semeljci nabavila je novu komunalnu opremu, odnosno traktor i ralicu, dijelom financirano sredstvima Europske unije. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sufinanciralo je traktor sa 297.000,00 kn, a ukupna vrijednost je 404.300,00 kn. Najpovoljnija ponuda stigla je od tvrtke Agraria, koji su općini dostavili traktor New Holland T5.95 HD. Traktor će služiti komunalnom društvu za obavljanje svih aktivnosti na području općine tijekom cijele godine, jer je ujedno i ralica.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr