eu fond   semeljci fondovi

 

O projektu „Pomozi i razveseli“

Općina Semeljci 1. prosinca 2017. počela je provoditi projekt „Pomozi i razveseli“ u okviru „Zaželi“ programa za zapošljavanje žena u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb.

Opis projekta

Projektom „Pomozi i razveseli“ zapošljava se 25 žena koje se brinu o 125 korisnika. Svaka zaposlena žena brine o 5 korisnika koji uključuju starije, nemoćne osobe i ostale kojima je potrebna svakodnevna pomoć u osnovnim životnim potrebama. Pomoć uključuje:

  • -           pomoć u dostavi namirnica,
  • -          u pripremi obroka u kućama korisnika
  • -          u održavanju čistoće stambenog prostora
  • -          pri oblačenju
  • -          brigu o higijeni
  • -          pomoć u socijalnoj integraciji
  • -          pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa i sl.)

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je povećati broj zaposlenih žena na području Općine (za 25 osoba), educirati ih i osposobiti za obavljanje posla gerontodomaćice/njegovateljice, za što će dobiti javnu ispravu  što ih čini konkurentnijima na tržištu rada. Iskustvom koje će steći kroz 24 mjeseca radom na ovom projektu, osnažuje se i unaprjeđuje radni potencijal teže zapošljivih žena. Ujedno, ovim projektom se potiče socijalna uključenost i povećava se kvaliteta života krajnjih korisnika. S obzirom na pozitivan ishod provedbe prošlogodišnjeg programa javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici, ovim projektom se povećava broj zaposlenih ranjivih skupina i povećava broj korisnika u općini kojima je potrebna svakodnevna pomoć. Provedbom projekta zaposlenim ženama se povećava mogućnost pronalaska posla, smanjit će se socijalna isključenost i siromaštvo, kako na lokalnoj, tako na regionalnoj i nacionalnoj razini. Također će se poboljšati kvaliteta života krajnjih korisnika. Budući da će žene

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

Ukupna vrijednost projekta je 3.023.293,11 HRK, a sva sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt je počeo s danom stupanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na snagu, odnosno 1.12. 2017 godine, a traje 28 mjeseci.

Kontakt osobe za više informacija

Zrinka Nakić Benc     098/640 – 682

Katarina Horvat          095/8444 - 139

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr