PRORAČUN

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014

 

PRORAČUN - 2014


Read More

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr